Home

VSO de Windroos

Vanaf 12 jaar stappen de leerlingen over van de SO locatie naar de VSO locatie De Windroos net zoals de leerlingen na het basisonderwijs verder gaan op het voortgezet onderwijs. De VSO afdeling is gehuisvest op de locatie De Windroos. Het onderwijs dat gegeven wordt op de VSO locatie is beduidend anders dan op de SO locatie.

De pijlers waar het VSO zijn accent op legt zijn:

WONEN- WERKEN- VRIJE TIJD-BURGERSCHAP

Onder het “wonen” vallen de praktijkvakken zoals: koken van een eenvoudige maaltijd, het schoonmaken van de keuken of je huis, boodschappen doen, naar de bibliotheek gaan, tuin onderhouden, fietsband plakken etc.

In het kader van werken richten wij ons op de toekomst van de leerlingen. Op welke plek stroomt de leerling straks uit. Gaat de leerling werken op een dagcentrum, op de sociale werkplaats of het vrije bedrijf. Wat kan de leerling aan en welke plek is geschikt en waar komen hun mogelijkheden het meest tot hun recht? Hoeveel begeleiding heeft de leerling nodig? Via het stagetraject maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden die er zijn. Welke stage heeft hun interesse, wat motiveert en stimuleert de leerling. Het leren om een keuze te maken is een belangrijk onderdeel binnen het werken.

Onder “vrijetijdsbesteding” maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden die er zijn en richten wij ons tot de mogelijkheid van hobbyvorming. Muziek, ICT, sporten binnen een vereniging, knutselen etc. binnen de mogelijkheden van de leerlingen.

Onder “burgerschap” maken de leerlingen kennis met maatschappij, politiek, identiteit en de sociale omgang die hierbij hoort. Hoe sta je in de wereld.

Wij zien dat ons onderwijsaanbod zich in de afgelopen schooljaren meer verbreed heeft met de praktijkvakken zoals koken, catering, repro, administratie, hout, techniek, groen, kaarsenmakerij, EHBO, schoonmaken, kunstnijverheid.

De cognitieve vakken zoals rekenen en taal komen ook aan de orde, zij het in mindere mate. Als de leerling groei hierin laat zien blijven wij dit aanbieden.

Het stagetraject is een essentieel onderdeel van de lessen binnen het VSO. De leerlingen beginnen met 15 jaar met de snuffelstage. Tijdens de snuffelstage worden alle 9 interne stages aangeboden die wij op school hebben. De leerlingen mogen een keuze maken voor de interne stage die hierna komt. De interne stage duurt een half jaar. De leerlingen kunnen kiezen uit: Repro, Catering, Kunstnijverheid, Schoonmaken (verplicht), Hout, Techniek, Groen, Kaarsenmakerij en Keramiek.

Na de interne stages kunnen de leerlingen kiezen voor de LOL (leren op locatie) plekken. De leerlingen gaan samen met een stagebegeleider buiten de school stage lopen. De plekken waar dit kan zijn de C1000, het ATC (arbeidstrainingscentrum), facilitaire dienst bij een woonvoorziening en bij een hoveniersbedrijf.

De leerlingen gaan als laatste externe stage lopen bij verschillende bedrijven binnen en buiten Hoogeveen. Deze stageplek is vaak gekoppeld aan de werkplek van de leerlingen.

De Windroos doet mee aan het ESF (Europese steun fonds) project. Door de gelden van het ESF project kunnen wij de LOL (leren op locatie) stages vormgeven. Wij merken dat wij door het meedoen met het ESF project beter kijken naar de voorbereiding en toelating van de werkplekken voor de leerling.

Op deze manier verzorgt de Windroos het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Deze website is mogelijk gemaakt door Nidaros | Think it Be it Build it